Stichting 'Vrienden van Voor Anker'

Opgericht 11 oktober 1989. KvK Groningen, nummer: 41014981.

In verband met de maatregelen in het kader van het CORONAvirus komt onze activiteit van 26 maart 2020 te vervallen. Actuele informatie over het wel of niet doorgaan van later geplande activiteiten zullen wij hier steeds vermelden.